I. Mục đích và phạm vi thu nhập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT Mekông Megumi bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Mekông Megumi yêu cầu Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Mekong Megumi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho  Website TMĐT Mekông Megumi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


II. Phạm vi sử dụng thông tin:

Website TMĐT www.mekongmegumi.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và sàn giao TMĐT www.mekongmegumi.com

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người tiêu dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhân và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.mekongmegumi.com

- Sàn TMĐT www.mekongmegumi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


III. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đặng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.mekongmegumi.com


IV. Địa chỉ của đơn vị thu nhập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

Công ty TNHH Mekông Megumi

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

Phòng trưng bày: 140/28 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận, TP.HCM.

Email: info@mekongmegumi.com

Hotline: 093.1771.707


V. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Mekông Megumi thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của sàn TMĐT www.mekongmegumi.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Mekông Megumi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục tài khoản và bảo mật lại thông tin.


VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên www.mekongmegumi.com được Mekông Megumi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mekông Megumi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Mekông Megumi cam kết:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự co phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hackẻ tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Mekông Megumi sẽ có trách nhiện thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toán cấp 1 của Mekông Megumi.